Od torka 15. oktobra 2019 poteka rok za vlogo prošnje za prispevke, namenjene podjetništva žensk.
Gre za nepovratne prispevke za ustanovitev novih podjetij, katerih lastniki so  večinoma ženske. Podjetja so lahko že vpisana v Register podjetij ne več kot 3 leta pred dnem vložitve prošnje.
Stroški, ki jih lahko pokriva prispevek so npr.: nakup oz. leasing dobrin ali sredstev, ki so izključno namenjeni dejavnosti podjetja; ustanovitveni in začetni stroški podjetja.

Rok za vlogo prošnje je od 15. oktobra 2019 (od 09.15 ure) do 15. novembra 2019 (do 16.30).

V skladu s 2. in 5. odstavkom 11. člena uredbe Predsednika dežele FJK št. 312/2011 (tj. Pravilnik, ki ureja dodelitev prispevkov za podjetništvo žensk) prošnje bodo podjetja poslala na krajevno pristojno Trgovinsko zbornico s certificirano elektronsko pošto (CEP).

Območje bivše pokrajine Trst
CEP: cciaa@pec.vg.camcom.it

Območje bivše pokrajine Gorice
CEP: agevolazioni@pec.fondogorizia.it

Vsi potrebni dokumenti za vlogo prošenj so na razpolago na spletnih straneh podjetja Aries in Dežele FJK.

Za informacije lahko kontaktirajte Urad za ustanovitev in razvoj podjetij, tel. 040 6701512, e-pošta contributi@ariestrieste.it.