V sklopu projekta  “Info točka za digitalno podjetje – PID”  bo Trgovinska zbornica Julijske krajine objavila razpis za dodelitev prispevkov v obliki nepovratnih vavčerjev z namenom pospešitve svetovanj za uporabo digitalne tehnologije v skladu z načrtom Podjetje 4.0.

Prošnjo za prispevke lahko vložijo vsa mikro, majhna in srednja podjetja iz kateregakoli gospodarskega področja, ki imajo registriran sedež oz. proizvodno “lokalno enoto” na  območju bivših pokrajin Gorice in Trsta. Podjetja morajo  izpolnjevati tudi vse pogoje, ki jih določa pravilnik.

Finančne intervencije morajo biti usmerjene v svetovalne storitve in izobraževalne tečaje, ki so v zvezi z digitalno tehnologijo v sklopu strategije »Industrija 4.0«.

Upravičenci lahko poročajo o izdatkih, ki so nastali od 1. januarja 2019 dalje.

Prispevki se dodeljujejo v obliki vavčerjev, ki pokrivajo 70% upravičenih stroškov (brez DDV). Največji znesek vsakega dodeljenega vavčerja ne sme presegati 6.000,00 evrov.

Finančni prispevki se zagotavljajo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 107. in 108. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.

Rok za vlogo prošenj za prispevke poteka od torka, 10. aprila 2019 (od 09.00 ure) do ponedeljka, 15.  julija 2019 (do 23.00 ure), z možnostjo predčasnega zaključka v primeru izčrpanja razpoložljivih sredstev. Prošnje bodo obravnavane po kronološkem vrstnem redu njihove predložitve.
Prošnje je treba digitalno podpisati in poslati preko certificirane elektronske pošte (PEC) na elektronski naslov cciaa@pec.vg.camcom.it

Več informacij lahko poiščete na tej spletni strani.