OBVESTILO

Obveščamo vas, da je bil zaradi visokega števila prejetih prošenj, ki so izčrpale vsa razpoložljiva sredstva, rok za vlogo prožnje predčasno zaključen dne, 13. novembra 2020

V okviru projekta PID (tj. Digitalna Poslovna Točka) je Trgovinska zbornica Julijske krajine objavila razpis za dodelitev nepovratnih finančnih srestev za pospeševanje uporabe svetovalnih storitev o digitalnih tehnologijah v sklopu plana Podjetje 4.0
Ne glede na območje ekonomske dejavnosti lahko prošijo za prispevke vsa mikro, majhna in srednja podjetja, ki imajo sedež oziroma lokalno enoto na področju bivših pokrajin Trsta in Gorice. Podjetja morajo izpolnjevati vse pogoje, ki jih določa pravilnik.
Finančna sredstva lahko pokrivajo stroške svetovalnih storitev oziroma program izobraževanja, ki je usmerjeno na digitalne tehnologije s ciljem, da uvaja plan Podjetje 4.0.
Prispevki, ki imajo obliko “bona“ (voucher) bodo pokrivali 80% upravičenih stroškov (brez DDV-ja). Najvišji znesek prispevka ne sme preseči 5.000 evrov. Omenjena sredstva bodo dodeljena v skladu z Uredbo EU št. 1407/2013/UE, ki ureja uporabo 107. in 108 členov pogodbe EU za pomoči »de minimis«.
Prošnje se lahko vložijo od 12.00 ure dne 12. novembra 2020 in do 18.00 ure dne 12. decembra 2020 (razen v primeru predčasnega zaprtja sistema zaradi porabe razpoložljivih sredstev). Prošnjo bo treba digitalno podpisati ter poslati na naslov certificirane elektronske pošte cciaa@pec.vg.camcom.it

VEČ INFORMACIJ NA TO STRAN