Obveščamo, da v okviru javnega razpisa za leto 2020 lahko zainteresirani vložijo prošnje za dodelitev bonov (t.i. “voucher”) za internacionalizacijo MSP, v skladu s pravilnikom, ki ga je odobril Generalni sekretar Trgovinske zbornice Julijske krajine z odločbo št. 894 dne 30. novembra 2020.

V skladu z 10. členom javnega razpisa za dodelitev bonov za internacionalizacijo se lahko prošnje vložijo od 12.00 ure 9. decembra 2020 do 18.00 ure 21. decembra 2020. Prošnje bo treba digitalno podpisati ter poslati na naslov certificirane elektronske pošte (PEC) cciaa@pec.vg.camcom.it . Prošnje se izpolnijo izključno z uporabo obrazca, ki ga je pripravila zbornica. Obrazec za vložitev prošenj, dodatne informacije ter razpisna dokumentacija so na voljo na posebni spletni strani TZ Julijske krajine in jih lahko najdete tudi v priponki.

TZ Juljske krajine si pridržuje možnost, da predčasno zaključi rok za vlogo prošenj, če bodo prejete prošnje izčrpale vsa razpoložljiva sredstva.

Kontaktne informacije:

Aries Scarl – Urad za internacionalizacijo in komunitarne politike
tel. +39 040/6701404-220
e pošta: promo@ariestrieste.it

 

> avviso voucher Internazionalizzazione
> Bando voucher internazionalizzazione
> Modulo_domandaVG voucher_Internazionalizzazione2020
> nota informativa voucher_Internazionalizzazione2020.doc