Projekt Blue_Boost, ki ga financira evropski program za transnacionalno sodelovanje Interreg Adrion, dodeljuje 35 bonov za inovacije (“Innovation Vouchers”). Od teh bonov 5 so namenjeni mikro, majhnim in srednjim podjetjam iz dežele FJK, ki so aktivne v panogah t.i. »modrega gospodarstva« (»blue economy«).

Boni bodo financirali pobude z namenom ugotavljanja nove poslovne priložnosti ali reševanja manjše probleme inovacije. Največjia dodeljena vsota bonov znaša 10.000,00 evrov, ki pokrivajo 100% izdatkov, ki se nanašajo na dejavnosti strokovnjaka (t.i. Knowledge provider) v okviru inovacijskega projekta.

Razpis je namenjen mikro, majhnim in srednjim podjetjam, ki v deželi FJK imajo registrirani kraj poslovanja oz. registrirano poslovno enoto. Priporočamo pozorno branje vseh informacij o razpisu (upravičenci, vrste ukrepov, zahteve, postopke vložitve in ocenjevanja prošenj), ki jih najdete v priponki in na posebni spletni strani.

Rok za vložiti prošnje je 30. Junij 2019.

Za dodatne informacije prosimo, da se obrnite Alessandru Lombardo – BLUE_BOOST Projektni vodja  (tel. +39 040 7786744; lombardo@cei.int)

 

> Scheda B_B Bando Voucher – IT