Aries Società consortile a responsabilità limitata (Konzorcijska družba z omejeno odgovornostjo) obvešča, da namerava izvesti tržno raziskavo z namenom, da ugotovi, kakšen je interes pri udeležbi v postopku pri pogajanjih za oddajo naročila tehnične in upravljavske podpore za izvedbo projekta  “Deep Sea – development of energy efficiency planning and services for the mobility of adriatic marinas ”(ID: 10047821). Projekt Deep Sea financira prvi standardni razpis programa Interreg V-A Italija Hrvaška.
Datum objave: 12.06.2019

> AVVISO DEEP SEA
> manifestazione di interesse e dichiarazione possesso requisiti
> ABSTRACT DEEP SEA