Aries, konzorcijska družba z omejeno odgvoronostjo, obvešča, da je izvedla tržni preizkus za pridobivanje prijave interesa za sodelovanje v postopku s pogajanji. Cilj tega je oddaja naročila za navedene tehnične storitve: “TEHNIČNE RISBE V FORMATU DWG; PRIPRAVA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ, KI SE NANAŠAJO NA ŠOTORE (v tem primeru NA ZAČASNE HALE); PREVERJANJE NA KRAJU SAMEM t.i. C.C.V.L.P.S. (Občinske komisije za nadzor prostorov, namenjenih javnim prireditvam);  PREVERJANJE IN NADZOR POTRDIL, KI JIH ZAHTEVA ZAKON, ZA VSAKEGA RAZSTAVLJALCA POSEBEJ; IZPOLNJEVANJE POSTOPKOV ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ, KI SO POTREBNA ZA NAMESTITEV REKLAMNIH PANOJEV, PROMETNIH OZNAČB  TER VSE DODATNE POTREBNE KORAKE  ZA USPEŠNO IZVEDBO PRIREDITVE “TRIESTE ESPRESSO EXPO” – 10. IZDAJA, KI BO POTEKALA V TRSTU OD 22. DO 24. OKTOBRA 2020.

Datum objave: 22. januar 2020

Razpis (v italijanščini)

Priloga A – Obrazec za prijavo interesa (v italijanščini)