Omrežje Mirabilia Network, ki ga sestavlja 18 italijanskih trgovinskih zbornic (med katere spada tudi Trgovinska zbornica Julijske krajine,) organizira vrsto spletnih srečanj o bodočnosti turistične panoge.
“Unesco Talks – Culture & Travel” se bo začel v četrtek, 14. maja od 10.00 do 13.00 ure. Strokovnjaki nas bodo informirali in nam svetovali z namenom, da si lahko predstavljamo vizijo panoge v prihodnjem po izrednem stanju, ki ga je pozvročil Covid-19.

Dogodka se boste lahko udeležili v živo:
na strani facebook.com/MirabiliaNetwork/ oziroma
na kanalu youtube omrežja Mirabilia https://www.youtube.com/channel/UCWlSe9VSntxsx4D3gFTQ1Lg

Program tega dogodka lahko najdete v priponki

 

> UNESCO