Prispevki

PRISPEVKI

Dejavnost podjetja Aries za olajšave podjetjem poteka v dveh smereh: informacije o obstoječih olajšavah za vse sektorje in o vseh vrstah naložb (glej Svetovalne storitve) in neposredno upravljanje nekaterih dodeljenih prispevkov.
Z letom 2006 je Dežela FJK pooblastila trgovinske zbornice za upravljanje vrste uredb, ki določajo prispevke podjetjem. Gre za prenos upravnih funkcij na podlagi Deželnega zakona 4 iz leta 2005, ki je prenesel upravljanje prispevkov v korist obrti, industrije, storitev ter področja omejevanja porabe energije in uporabe obnovljivih virov energije. Vsi prispevki so nepovratni.
Leta 2013 je bilo temu dodano pooblastilo za upravljanje prispevkov s področja podjetništva mladih in žensk.

Kontakti

Urad za ustanovitev in razvoj podjetij
Francesco Auletta
tel. 040 6701400
Umberto Merlin
Tel 040 6701319
Cristiana Basile
Tel. 040 6701512

Email: contributi@ariestrieste.it


ARHIV PRISPEVKOV

> Contributi Danni meteorologici
> Contributi finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001
> Programmi pluriennali all’estero – Anno 2019
> Programmi pluriennali all’estero – Anno 2017
> POR FESR 2014-2020 Attività 2.3.a. – Bando 2.3.a.1 bis – Aiuti per sostenere la competitività e l’innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici
> POR FESR 2014-2020 Attività 2.3.b.1 bis – Aiuti a fondo perduto per investimenti tecnologici delle PMI – ICT
> POR-Fesr 2014-2020 – Attività 1.1.A – Contributi alle PMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese
> POR-Fesr 2014-2020 – Attività 2.3.a.1 – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI
> Reti d’impresa – Bando 2019
> Reti d’impresa – Bando 2017
> Reti d’impresa – Bando 2015
> RilancimpresaFVG art. 17, c.1, lett. b bis (partecipazione a master di alta formazione)
> RilancimpresaFVG art. 20 – voucher innovazione
> RilancimpresaFVG art. 24 (coworking e Fab-Lab) – Bando 2016
> RilancimpresaFVG art. 24 (coworking e Fab-Lab) – Bando 2017
> RilancimpresaFVG art. 30 (imprese in difficoltà)
> RilancimpresaFVG art. 31 (nuove cooperative)
> RilancimpresaFVG art. 33 (ex Ezit)
> RilancimpresaFVG art. 33, c. 1, lett. e-bis – acquisto immobili in locazione nella zona ex Ezit
> RilancimpresaFVG art.17 – sostegno di iniziative di sviluppo di adeguate capacità manageriali
> VOUCHER DIGITALI – BANDO 2018
> VOUCHER DIGITALI – BANDO 2019
> VOUCHER DIGITALI – BANDO 2020
> VOUCHER DIGITALI – BANDO 2022
> LR 4/2013 art. 2 comma 2 lett. a ) –  rilancio della competitività
> Progetti di imprenditoria femminile – Anno 2019
> Progetti di imprenditoria femminile – Anno 2017
> Progetti di imprenditoria femminile – Anno 2015
> Progetti di imprenditoria femminile – Anno 2013
> Imprenditoria giovanile – Bando 2019
> Imprenditoria giovanile – Bando 2017
> Imprenditoria giovanile – Bando 2015
> Imprenditoria giovanile – Bando 2013