Internacionalizacija

HomePoslovne storitveInternacionalizacija

PODJETJE V TUJINI

Rast podjetja poteka preko širjenja na tuje trge. V pomoč lokalnim podjetjem zato da bi se osredotočila na ta cilj, Aries vsako leto oblikuje promocijski načrt, razvit na podlagi temeljite analize trgov in interesa, ki ga ta podjetja pokažejo.
Kako izbrati državo, ki ponuja boljše možnosti za uspeh njihovih proizvodov? Kakšni so postopki za vstop? Kako ustvariti mrežo stikov v tujini? Prav v tej točki se vključijo pobude za internacionalizacijo, ki niso le misije, temveč tudi seminarji, preverjanja, sprejem delegacij in sodelovanje na sejmih. Pri teh podjetniških pobudah institucionalni vidik služi le kot okvir za krepitev verodostojnosti podjetij in promocije tega območja.

 

Pobude za internacijonalizacijo

V Italiji

Seminarji – konference – predstavitev države 
Informativna dejavnost je namenjena podpori podjetjem pri zbiranju posodobljenih podatkov o ciljnih trgih.

Preverjanje podjetij

Svetovanje je običajno brezplačno, s strokovnjaki za določeno državo, ki podjetju posredujejo takojšnje in prilagojene informacije o možnostih za prodor na določen trg. Pogosto so organizirani kot pripravljalna faza za misijo v tujini.

Sprejem delegacij – Dvostranska srečanja
Poslovna srečanja med lokalnimi podjetji in tujimi izvajalci dejavnosti organizirana Aries ob prihodu tuje delegacije iz ene ali več držav, katerih člani delujejo na enem ali več specifičnih področjih.

V tujini

Podjetniške misije
Poslovna potovanja so namenjena vzpostavitvi temeljev ali krepitvi prodora lokalnega podjetja na tuji trg. Misija praviloma vključuje uvodni seminar o določeni državi, dvostranska srečanja z lokalnimi podjetji, poslovne obiske in dogodke mrežnega povezovanja. Pred misijo lahko potekajo seminarji, konference ali predstavitev države v Italiji in preverjanje podjetij.

Sodelovanje na sejmih
Sodelovanje na specializiranih sejmih v tujini. Običajno se najame skupni razstavni prostor, na katerem lahko vsako podjetje razstavi svoje proizvode in se srečuje s tujimi obiskovalci in nosilci dejavnosti.

 


INFORMACIJSKE TOČKE V TUJINI

Gre za pisarne v državah strateškega pomenaAries z njihovo pomočjo ponuja usmerjene storitve podjetjem, ki želijo vzpostaviti gospodarske stike s temi trgi, še zlasti:
– zagotavljanje stikov;
– širjenje informacij;
– pridobivanje seznamov partnerjev;
– organizacija ogleda sejmov ali dogodkov na kraju samem;
– organizacija ad hoc poslovnih potovanj.

Aries ima informacijske pisarne v:

– Izraelu (Tel Aviv)
– Turčiji (Istanbul)
– ZDA (Miami)
– Braziliji (Sao Paulo)

So plod dobrega sodelovanja med Trgovinsko zbornico in italijanskimi diplomatskimi predstavništvi v svetu, z uradi Inštituta za zunanjo trgovino, z vsemi italijanskimi trgovinskimi zbornicami v tujini, z mešanimi italijanskimi in tujimi zbornicami, z nacionalnimi in lokalnimi zborničnimi sistemi sodelujočih držav ter z lokalnimi razvojnimi agencijami in organi.


OMREŽJA

Aries krepi svoje delovanje in omogoča podjetjem boljše možnosti za prodor v tujino, zato je vključen v nekatera omrežja, ki so rezultat sinergij z drugimi deželnimi, nacionalnimi in mednarodnimi ustanovami. Posamezne pobude so zato lahko organizirane v okviru aktivnosti specifičnih omrežij.

Na nacionalni ravni

Skupina zborničnih struktur za internacionalizacijo
Z letom 2005 je nacionalno združenje trgovinskih zbornic Unioncamere uvedlo novo strategijo, da bi podjetjem ponudilo storitve pri katerih so italijanske zbornične strukture tesneje vključene. Tako je bila ustanovljena Skupina zborničnih struktur za internacionalizacijo, v katero je včlanjenih 20 trgovinskih zbornic in tako imenovanih Posebnih podjetij, ki skrbijo za medsebojno promocijo svojih pobud. Na ta način dobijo lokalna podjetja možnost sodelovati pri aktivnostih, ki jih sicer ne organizira nujno samo tržaški organ, s tem pa se širi pahljača priložnosti, zmanjšujejo pa se stroški in poraba javnih virov za financiranje dejavnosti. Izmenjava poteka tudi z zborničnim sistemom v tujini.

Na deželni ravni

Sprint
Deželno okence za internacionalizacijo podjetij (Sprint) promovira Dežela FJK v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj, Agencijo za zunanjo trgovino ICE ter družbami SIMEST, SACE, Finest, Informest in Friulia. Njegov cilj je omogočiti učinkovito uporabo finančnih, zavarovalnih in promocijskih instrumentov ter strokovne podpore, ki omogočajo izvedbo projektov za internacionalizacijo (vlaganja, izvoz, raziskave na področju mednarodnih razvojnih možnosti).

Na mednarodni ravni

Novo omrežje Alpe-Jadran 
Ustanovljeno je bilo leta 2007 kot mreža za podporo gospodarskemu sodelovanju med majhnimi in srednje velikimi podjetji v Venetu, Furlaniji Julijski krajini, na Avstrijskem Koroškem, v Sloveniji in na Hrvaškem.
Redno organizira skupne gospodarske in projektne pobude, še zlasti večstranska in trgovinska srečanja med podjetji, ki delujejo na specifičnih področjih, ki so za te regije strateškega pomena.
Omrežje sestavljajo pripadajoče trgovinske zbornice.

Forum jadransko-jonskih trgovinskih zbornic (AIC)
Združenju predsedujeta Trgovinska zbornica iz Ancone in Gospodarska zbornica iz Splita. Predstavlja povezovalni element med ustanovami zborničnega sistema in institucijami na obeh straneh jadranskega morja (Italija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Albanija, Grčija), ki delujejo na prednostnih področjih, kot so turizem, žensko podjetništvo, transport, kmetijstvo in okolje.

Konzorcij Friend Europe
Sestavlja ga 10 partnerjev, ki nudijo storitve podjetjem v Venetu, Furlaniji Julijski krajini in na Tridentinskem – Gornjem Poadižju. Okenca, ki delujejo v uradih podjetja Aries, zagotavljajo celovite informacijske storitve ter svetovanje in poslovno sodelovanje na področjih, kot so evropska zakonodaja, notranji trg, evropski programi in stiki z evropskimi institucijami.