Ustvarjanje podjetja

HomePoslovne storitveUstvarjanje podjetja

SVETOVALNE STORITVE

Aries pomaga podjetnikom in bodočim podjetnikom s specifičnimi svetovalnimi storitvami, ki spodbujajo razvoj obstoječih in ustanovitev novih podjetij, da se lažje soočijo s trgom.
Svetovanje je osredotočeno na vsebine, ki so najbolj koristne za podjetnike in bodoče podjetnike, na primer:

– Upravni postopek za novo podjetje
– Opredelitev poslovnega načrta
– Prevzem podjetja
– Olajšave
– Žensko podjetništvo
– Podjetništvo mladih
– Pravo družb – obdavčitve
– Trženje

Leta 2012 je Aries v sodelovanju z dnevnikom Sole 24 Ore pripravil vodnik “Moje podjetje. Vodnik za tiste, ki si želijo ustanoviti podjetje: informacije, koristni nasveti in pasti, ki se jim je potrebno izogniti”, ki ponuja dragocene odgovore na najpomembnejša vprašanja.
Vodnik je brezplačno na voljo v uradih podjetja Aries.

Kontakti

Za informacije in individualno svetovanje
Urad za ustanovitev in razvoj podjetij
Francesco Auletta
tel. 040 6701400
Email: orientamento@ariestrieste.it

 


OPREDELITEV POSLOVNEGA NAČRTA

Jasna opredelitev podjetniške zamisli in njen prenos v poslovni načrt (business plan) predstavlja prvi korak bodočega podjetnika.
Poslovni načrt je poglavitni dokument za opredelitev podjetniške zamisli (business idea) in za načrtovanje dejavnosti, se pravi za prehod od zamisli do njene konkretne uresničitve.
Poslovni načrt ni samo dokument, koristen za bodočega podjetnika, s katerim je mogoče bolj strokovno zastaviti dejavnost, temveč je prav tako nepogrešljiv ob iskanju finančnih sredstev na vseh ravneh (javnih in zasebnih).
V zadnjih letih namreč vse več ukrepov za olajšave, ki so vezani na javne finančne vire, še zlasti ukrepi namenjeni  ustanavljanju in razvoju podjetja, predvideva, da se prošnji za financiranje predloži poslovni načrt z analitičnim prikazom celotne dejavnosti, ki jo podjetje namerava opravljati, in cilji, ki jih namerava doseči.
V primeru ustanovitve ali razvoja že obstoječega podjetja pa je zelo pomembno poznati bistvene dele, ki sestavljajo poslovni načrt.
Pravilno sestavljen poslovni načrt, torej skladen v vseh svojih delih, omogoča, da se v kar največji možni meri zniža prag tveganja, ki pa ga vendar ni mogoče povsem odpraviti, saj “fiziološko” sodi k podjetniški dejavnosti, kar si velja zapomniti.
Sledi pregled bistvenih delov, ki jih mora vsebovati poslovni načrt, da lahko predstavlja strokovni in obrazložitveni dokument o podjetniški zamisli.